Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:37

Karta obstarávania #0962/2023
Zber, odvoz a zneškodnenie nie nebezpečných odpadov

Informácie

ID zákazky
38856
Názov predmetu
Zber, odvoz a zneškodnenie nie nebezpečných odpadov
Číslo spisu
0962/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 880,00 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90511000-2 - Služby na zber odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie prenájmu kontajnerov, odvozu a zneškodnenie nie nebezpečného odpadu z priestorov DPMK a.s. Predmetom zákazky sú nasledujúce druhy odpadov: nie nebezpečný odpad 150106, nie nebezpečný odpad 150101, nie nebezpečný odpad 150101.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
31.03.2023 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
03.04.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Kégler
diana.kegler@dpmk.sk
+421 556407533

Dokumenty