Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:51

Karta obstarávania #CP 5/2023
Piesok technický na brzdenie električiek

Informácie

ID zákazky
38889
Názov predmetu
Piesok technický na brzdenie električiek
Číslo spisu
CP 5/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 138,00 EUR
Hlavný CPV
14211000-3 - Piesok
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je piesok technicky na brzdenie električiek v zmysle technickej špecifikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.03.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty