Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:27

Karta zákazky #PL DNS 4/2022
Dodávka a montáž okien v objekte Výpravňa Bojnická DPB a. s. 01_2023

Informácie

ID zákazky
39082
Názov predmetu
Dodávka a montáž okien v objekte Výpravňa Bojnická DPB a. s. 01_2023
Číslo spisu
PL DNS 4/2022
Číslo z vestníka VO
26177-WYT
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 600,00 EUR
Hlavný CPV
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
Doplňujúci CPV
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45421110-8 - Montáž zárubní a okenných rámov
45262520-2 - Murárske práce
45421130-4 - Montáž dverí a okien
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výmena okien a sklápacieho mechanizmu v objekte Výpravňa Bojnická v správe DPB a.s. Areál Jurajov Dvor.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.03.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty