Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 19:42

Karta DNS #PL DNS 4/2022
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a. s.

Informácie

ID zákazky
23037
Názov predmetu
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a. s.
Číslo spisu
PL DNS 4/2022
Číslo z vestníka VO
26177-WYT
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
Doplňujúci CPV
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45421110-8 - Montáž zárubní a okenných rámov
45262520-2 - Murárske práce
45421130-4 - Montáž dverí a okien
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek dodania tovaru a na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – oprava okien a dverí na všetkých objektoch v správe DPB a. s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
09.06.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
09.06.2022 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
09.06.2026 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zákazky