Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.05.2023 10:02

Karta zákazky #DNS 4/2021-008
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV02/2023

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS 4/2021 Kvapaliny do vozidiel MHD

Informácie

ID zákazky
39644
Názov predmetu
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV02/2023
Číslo spisu
DNS 4/2021-008
Číslo z vestníka VO
00015-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 255-676384
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
154 000,00 EUR
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
09211650-2 - Brzdové oleje
09220000-7 - Ropná vazelína, vosky a technické benzíny
09211200-3 - Kompresorové oleje
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu
24951310-1 - Pripravené tekutiny na odmrazovanie
24000000-4 - Chemické výrobky
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka olejov, mazív a iných kvapalín pre vozidlá MHD a prevádzkovú potrebu DPB, V predmetnej výzve Ad-blue.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.04.2023 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty