Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:01

Karta DNS #DNS 4/2021
Kvapaliny do vozidiel MHD

Informácie

ID zákazky
16766
Názov predmetu
Kvapaliny do vozidiel MHD
Číslo spisu
DNS 4/2021
Číslo z vestníka VO
00015-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 255-676384
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 743 564,58 EUR
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
09211650-2 - Brzdové oleje
09220000-7 - Ropná vazelína, vosky a technické benzíny
09211200-3 - Kompresorové oleje
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu
24951310-1 - Pripravené tekutiny na odmrazovanie
24000000-4 - Chemické výrobky
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka olejov, mazív a iných kvapalín pre vozidlá MHD a prevádzkovú potrebu DPB, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 092 (oleje), 249 a 240 (chemické výrobky) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
31.01.2022 11:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
02.02.2026 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zákazky