Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2023 16:44

Karta obstarávania #PT-PHZ 2023/7
Dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia

Informácie

ID zákazky
39654
Názov predmetu
Dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia
Číslo spisu
PT-PHZ 2023/7
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
Doplňujúci CPV
90922000-6 - Hubenie škodcov
90923000-3 - Deratizačné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prieskume trhu pre PHZ" a v ďalších prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétneho PT pre PHZ, aby v danom PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Lehota na predkladanie
31.03.2023 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Lucký
rlucky@vusch.sk
+421 557891629

Dokumenty