Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:35

Karta obstarávania #385
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021

Informácie

ID zákazky
3973
Názov predmetu
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021
Číslo spisu
385
Číslo z vestníka VO
14541-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 113-277512
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
51 673 169,00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti: poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

viazanosť ponuk do 31.3.2020

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.07.2019 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 567 796,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
39 105 373,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy