Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 23:11

Karta obstarávania #RB19SNC07
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica

Informácie

ID zákazky
3974
Názov predmetu
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica
Číslo spisu VO
RB19SNC07
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
154 996,52 EUR
Hlavný CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“. Nová cyklistická cesta začína napojením na existujúci chodník vedený pozdĺž južnej strany Boldockej cesty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Senec
Adresa
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty