Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.07.2020 22:21

Karta obstarávania #ID 149/2
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec“.

Informácie

ID zákazky
3985
Názov predmetu
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec“.
Číslo spisu VO
ID 149/2
Číslo z vestníka VO
14374 - WYP zo dňa 13.06.2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
313 134,80 EUR
Hlavný CPV
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Doplňujúci CPV
45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti Objektu DSS, ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec – rekonštrukcia pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formy sociálnych služieb (SS). Vyriešenie bezbariérového prístupu do I. N.P. a prepojenie I. N.P. s II. N.P s novovybudovaným vnútorným schodiskom a novovybudovaným výťahom. Rozšírenie vnútorných priestorov I. aj II. N.P na úkor časti átria, čím sa zväčší priestor chodby na I. N.P., resp. vytvorí priestor spoločenskej miestnosti s napojením na nové schodisko na II. N.P.

Úprava II. N.P. na administratívne účely a pre návštevy. Súčasťou budú aj dva WC z toho jedno bezbariérové, sprcha a kuchynka. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy. Pôvodný systém vykurovania lokálnymi plynovými vykurovacími telesami sa zamení za ústredné teplovodné s novým plynovým kotlom ako zdrojom tepla. Ohrev TUV sa navrhuje plynový v kombinácii zo solárnym ohrevom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.07.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Adresa
Dolná Slatinka 271/1
Lučenec
984 80, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Dokumenty