Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:22

Karta obstarávania #29/2023-PT
POTRAVINY II.

Informácie

ID zákazky
39862
Názov predmetu
POTRAVINY II.
Číslo spisu
29/2023-PT
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15331170-9 - Mrazená zelenina
15112000-6 - Hydina
15220000-6 - Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso
03142500-3 - Vajcia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prieskumu trhu (ďalej len "PT") je získanie ponúk od hospodárskych subjektom za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, na jednotlivé časti predmetu PT: časť I. Mrazená zelenina a mrazené polotovary, časť II. Mrazená hydina, časť III. Mrazené ryby a treska a časť IV. Čerstvé vajcia.

ÚČELOM PRIESKUMU TRHU JE ZÍSKAŤ CENOVÉ PONUKY OD HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV ZA ÚČELOM STANOVENIA PHZ V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH PREDMETU PRIESKUMU TRHU.

Množstvá, uvedené v jednotlivých kalkuláciách sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov. Do ceny predmetu PT v jednotlivých častiach, je potrebné započítať všetky náklady spojené s riadnym dodaním do miest plnenia a vyložením tovaru (Rastislavova 43, Tr. SNP 1, Košice). Plnenie - t.j. dodanie tovaru bude prebiehať počas 12 mesiacov formou čiastkových objednávok s dodaním 1x v týždni.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétneho PT pre PHZ, aby v danej PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
4. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu PT, alebo na viacero častí alebo na všetky časti. V rámci jednej časti predmetu PT uchádzač musí predložiť ponuku na všetky položky.

Termíny

Lehota na predkladanie
07.04.2023 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

časť I. Mrazená zelenina a mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy

časť II. Mrazená hydina

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy

časť III. Mrazené ryby a treska

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy

časť IV. Čerstvé vajcia

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy