Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 17:05

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-060
Server pre SCCM

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
39935
Názov predmetu
Server pre SCCM
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-060
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
112 140,00 EUR
Hlavný CPV
48820000-2 - Servery
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky – servera pre potreby útvarov rezortu MV SR. HW zabezpečuje správu koncových pracovných staníc (SCCM), zálohovania centrálnych emailových služieb ako aj dokumentových úložísk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.07.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Nikola Šimunová
nikola.simunova@minv.sk
+421 250944439

Dokumenty