Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:03

Karta obstarávania #LBL_SER
Servisné služby k bunkovému sortru a automatickému systému na spracovanie buniek

Informácie

ID zákazky
40226
Názov predmetu
Servisné služby k bunkovému sortru a automatickému systému na spracovanie buniek
Číslo spisu
LBL_SER
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50430000-8 - Opravy a údržba presných zariadení
Doplňujúci CPV
50410000-2 - Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je servisná prehliadka a operačná kvalifikácia, ktorá je nevyhnutná pri implementácii a príprave adoptívnej bunkovej imunoterapie pre zabezpečenie správneho fungovania zariadenia:
bunkový sorter MACSQuant Tyto a 2 ks CliniMACS Prodigy.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
27.04.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.04.2023 10:01:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Lambda Life a.s.
Adresa
Levočská 3
Bratislava
851 01, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
info.mikuscak@visions.cc
+421 918600969
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20297

Dokumenty