Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 07:26

Karta obstarávania #MK/E/2019/02382
Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému

Informácie

ID zákazky
4031
Názov predmetu
Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
Číslo spisu
MK/E/2019/02382
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 000,00 EUR
Hlavný CPV
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných periodických prehliadok mestského kamerového systému, poskytovanie periodickej SW údržby, technickej podpory a servisná činnosť na predmetnom systéme v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Karol Urban
karol.urban@kosice.sk
+421 556419407

Dokumenty