Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 21:26

Karta DNS #DNS_CP_3_2023
Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva

Informácie

ID zákazky
40342
Názov predmetu
Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva
Číslo spisu
DNS_CP_3_2023
Číslo z vestníka VO
14546 WNS
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR
Hlavný CPV
72267100-0 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
Doplňujúci CPV
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
50500000-0 - Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov
50413100-4 - Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu
50411000-9 - Opravy a údržba meracích prístrojov
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek poskytnutia služieb v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu – vykonávanie pravidelných servisných činností systému merania a regulácie tepelného hospodárstva – kontrola a údržba jednotlivých komponentov, kalibrácia detektorov úniku plynu v kotolniach. Odstraňovanie zistených a nahlásených porúch týchto zariadení. Prípadné špeciálne požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť budú predmetom konkrétnych výziev v rámci tohto DNS.
Výkon pravidelného servisu 2x ročne. Výkon nepravidelných činností(opráv) 1-2x do roka.
Termín realizácie od 5 do 60 kalendárnych dní odo dňa objednávky a podľa jednotlivých výziev.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
19.05.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
19.05.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
19.05.2027 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zákazky