Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 02:44

Karta obstarávania #40597
Košice - požiarna nádrž Čermeľ

Informácie

ID zákazky
40597
Názov predmetu
Košice - požiarna nádrž Čermeľ
Číslo spisu
40597
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
68 215,16 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Požiarna nádrž je situovaná na bezmennom pravostrannom prítoku v rkm 10,853
Črmeľského potoka v lokalite Košického lesa -lokalita Diana. Hradiacim objektom priestoru
na akumuláciu požiarnej vody je dvojitá zrubová stena z drevených dubových hranolov
vyplnená lomovým kameňom a tesnená tesniacou fóliou. Prepadová hrana zabezpečí
bezpečné odvedenie Q100 ročnej vody do vývaru pod hradiacim telesom. Hradiaca
konštrukcia, prepadová hrana, vývar a brehy vývaru sú opevnené hranolmi z dubového
dreva. Na pravom brehu v dne pred hradiacou konštrukciou je navrhnuté potrubie, ktoré môže
zabezpečiť vypustenie vodnej nádrže. Nad kótou prevádzkovej hladiny na konci zátopy sa
navrhuje jednoduchá drevená prehrádzka za účelom zachytávania plávajúcich sedimentov.

Podklady k obstarávaniu budú v dostatočnom predstihu pridané.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2024 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.04.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mestské lesy Košice a.s.
Adresa
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834