Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.10.2023 11:10

Karta obstarávania #01/2023/KC
Audio, video a svetelná technika

Informácie

ID zákazky
40804
Názov predmetu
Audio, video a svetelná technika
Číslo spisu
01/2023/KC
Číslo z vestníka VO
16373-MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 085-262611
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 046 224,60 EUR
Hlavný CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

2.1. Predmetom zákazky je dodávka a montáž audio, video a svetelnej techniky v rozsahu podľa prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2023 18:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty

Zvuková technika

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
306 118,87 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
Doplňujúci CPV
32331300-5 - Prístroje na reprodukciu zvuku
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Video technika

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
503 633,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
Doplňujúci CPV
32333300-9 - Prístroje na reprodukciu videozáznamov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svetelná technika

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
236 472,08 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
Doplňujúci CPV
31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy