Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 11:05

Karta obstarávania #41342
Rekonštrukcia dopravných ciest obilného sila

Informácie

ID zákazky
41342
Názov predmetu
Rekonštrukcia dopravných ciest obilného sila
Číslo spisu
41342
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie dodávky a montáže dopravných ciest obilného sila.
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 23:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
BOSKOP poľnonákup Trenčín, a.s
Adresa
Hlavná 1
Trenčín
91105, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubomír Gajdoš
gajdos@boskop.sk
+421 905940020

Dokumenty