Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 09:55

Karta obstarávania #41505
Diskový podmietač sklopný

Informácie

ID zákazky
41505
Názov predmetu
Diskový podmietač sklopný
Číslo spisu
41505
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
75 148,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Premetom zákazky je obstaranie diskového podmietača sklopného s pracovným záberom 6 m.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové
Adresa
Melčice-Lieskové 129
Melčice-Lieskové
91305, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Igor Balušík
balusik@pdmelcice.sk
+421 915842441

Dokumenty