Stav: Zrušená

Serverový čas: 01.10.2023 10:59

Karta obstarávania #41509
Rozmetadlo priemyselných hnojív

Informácie

ID zákazky
41509
Názov predmetu
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Číslo spisu
41509
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 395,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie rozmetadla priemyselných hnojív so šírkou rozmetania od min 5 do min 45m.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové
Adresa
Melčice-Lieskové 129
Melčice-Lieskové
91305, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Igor Balušík
balusik@pdmelcice.sk
+421 915842441

Dokumenty