Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.10.2023 11:02

Karta obstarávania #PT-PHZ 2023/12
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom

Informácie

ID zákazky
41540
Názov predmetu
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom
Číslo spisu
PT-PHZ 2023/12
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33184300-6 - Umelé časti srdca
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stručný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Magdaléna Suchá
msucha@vusch.sk
+421 557891626

Dokumenty