Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:08

Karta zákazky #SPU-CH-3-090
Chemikálie pre potreby ÚKI 29.5.23

Táto zákazka je súčasťou DNS #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informácie

ID zákazky
41945
Názov predmetu
Chemikálie pre potreby ÚKI 29.5.23
Číslo spisu
SPU-CH-3-090
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie chemického materiálu podľa opisu v Prílohe č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.06.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Čurgaliová
michaela.curgaliova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty