Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.09.2021 01:17

Karta DNS #SPU-CH-3
Chemikálie a chemické výrobky

Informácie

ID zákazky
12594
Názov predmetu
Chemikálie a chemické výrobky
Číslo spisu
SPU-CH-3
Číslo z vestníka VO
131/2021 pod číslom 28542-MUT dňa 2. 6. 2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 104-273355 zo dňa 01.06.2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 946 600,00 EUR
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňujúci CPV
24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
24960000-1 - Rôzne chemické výrobky
33694000-1 - Diagnostické činidlá
33696500-0 - Laboratórne činidlá
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
01.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
01.07.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.07.2025 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty

Zákazky