Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.02.2024 23:36

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002162-055
„Zabezpečenie dodávky elektriny, distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „2024“ II“

Komunikácia