Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 14:15

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002162-055
„Zabezpečenie dodávky elektriny, distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „2024“ II“

Informácie

ID zákazky
42078
Názov predmetu
„Zabezpečenie dodávky elektriny, distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „2024“ II“
Kategória DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002162-055
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 1327 odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov, najviac trikrát, (najneskorší dátum ukončenia Zmluvy je 31.12.2027)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.06.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.06.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty