Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 20:26

Karta zákazky #SE-VO-2023/003393-005
Zariadenie pre expertíznu činnosť

Informácie

ID zákazky
42081
Názov predmetu
Zariadenie pre expertíznu činnosť
Číslo spisu
SE-VO-2023/003393-005
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
500 449,00 EUR
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup zariadení pre expertíznu činnosť a s tým súvisiace služby.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“, pre účely projektu: Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných polymérov v prírodnom prostredí pre účely modelovania vývoja vzniku požiarov, ich monitorovania a vyhodnocovania rizík (NFP310030CTJ5).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty

Zariadenia I.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
218 580,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na sledovanie exotermických procesov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
72 560,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na určenie teploty vznietenia materiálov z prírodného prostredia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 580,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na kryogénnu homogenizáciu vzoriek

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 083,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Komora na prípravu vzoriek simulujúca rôzne podmienky v prírode

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 510,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na stanovenie vlhkosti materiálov na gravimetrickom princípe

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 210,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vpichový merač vlhkosti pôdneho krytu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 902,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na redukciu veľkorozmerných vzoriek

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 416,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na sušenie a predúpravu vlhkých veľkoobjemových vzoriek

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 606,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38410000-2 - Meracie nástroje
Doplňujúci CPV
38436000-0 - Trepačky a príslušenstvo
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38300000-8 - Meracie prístroje
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy