Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:19

Karta obstarávania #036725/2023-OKAO-17
Outsourcing pri zbere žiadostí o víza typu C a typu D

Informácie

ID zákazky
42413
Názov predmetu
Outsourcing pri zbere žiadostí o víza typu C a typu D
Číslo spisu
036725/2023-OKAO-17
Číslo z vestníka VO
22313 - KPS
Druh postupu
Podlimitná koncesia
Typ šablóny
Podlimitná koncesia
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie koncesnej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 033 107,23 EUR
Hlavný CPV
98900000-2 - Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
Doplňujúci CPV
75211110-2 - Konzulárne služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom koncesie je poskytovanie služieb pri prijímaní a spracovaní žiadostí o schengenské a národné víza a ich sprievodných dokladov prostredníctvom vízových centier. Podrobný opis predmetu koncesie je uvedený v bode 6 časti A.1 "Pokyny pre záujemcov/uchádzačov", v časti B.1 „Opis predmetu koncesie“ a v časti B.2 „Obchodné podmienky plnenia predmetu koncesie“ koncesnej dokumentácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2023 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.07.2023 13:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adresa
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovenská republika
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Dokumenty