Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 05:34

Karta obstarávania #9 - 2/2019/C
Záchranná služba na Leto v parku 2019

Informácie

ID zákazky
4244
Názov predmetu
Záchranná služba na Leto v parku 2019
Číslo spisu
9 - 2/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 480,00 EUR
Hlavný CPV
75252000-7 - Záchranné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poskytovateľ prvej pomoci - zdravotník v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane materiálno- technického zabezpečenia podľa výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade pôjde o vystavenie objednávky zo strany verejného obstarávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty