Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.05.2024 22:47

Karta zákazky #SE-VO2-2023/003052-004
Odevy a obuv taktické pre ÚOUČaDM MV SR

Informácie

ID zákazky
42479
Názov predmetu
Odevy a obuv taktické pre ÚOUČaDM MV SR
Číslo spisu
SE-VO2-2023/003052-004
Číslo z vestníka VO
63/2023 zn. 12450-MUT, 27.03. 2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 060-173710 24.03. 2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
264 816,49 EUR
Hlavný CPV
18235300-8 - Tričká s dlhým rukávom
Doplňujúci CPV
18221200-6 - Bundy
18333000-2 - Polokošele
18332000-5 - Košele
18234000-8 - Nohavice
18815200-7 - Vysoké topánky po lýtka
18815100-6 - Vysoké topánky po členky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie odevov a obuvi z dôvodu zabezpečenia skladových zásob výstrojného materiálu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.08.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.08.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Nikola Šimunová
nikola.simunova@minv.sk
+421 250944439

Dokumenty