Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:03

Karta obstarávania #MK/A/2019/09054
Notebook s prílušenstvom

Informácie

ID zákazky
4304
Názov predmetu
Notebook s prílušenstvom
Číslo spisu VO
MK/A/2019/09054
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 050,00 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
30231310-3 - Ploché displeje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Dodávka 1 ks notebooku s príslušenstvom a 2 ks LCD displejov podľa podrobného opisu predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Hajduková
gabriela.hajdukova@kosice.sk
+421 556419191

Dokumenty