Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.05.2024 07:31

Karta zákazky #SE-VO1-2023/004614
Odznaky lesnej, poľovníckej a rybárskej stráže a stráže prírody II.

Informácie

ID zákazky
43227
Názov predmetu
Odznaky lesnej, poľovníckej a rybárskej stráže a stráže prírody II.
Číslo spisu
SE-VO1-2023/004614
Číslo z vestníka VO
107/2021 pod č. 24741-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-214170
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 635,28 EUR
Hlavný CPV
44316500-3 - Kovotepecké výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie odznakov lesnej, poľovníckej a rybárskej stráže a stráže prírody, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2023 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.09.2023 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty