Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.09.2023 23:10

Karta obstarávania #4/2023
LED obrazovky a perimeter pre centrálny tenisový dvorec NTC

Informácie

ID zákazky
43832
Názov predmetu
LED obrazovky a perimeter pre centrálny tenisový dvorec NTC
Číslo spisu
4/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
31711200-5 - Elektronické výsledkové tabule
Doplňujúci CPV
32351200-0 - Obrazovky
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
51411000-6 - Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie vzájomne kompatibilných LED obrazoviek a perimetra pre centrálny tenisový dvorec NTC vrátane poskytnutia súvisiacich služieb.
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu plnenia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.07.2023 10:01:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Národné tenisové centrum, a.s.
Adresa
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty