Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 15:55

Karta zákazky #SE-VO1-2023/002575
Nákup aktívnych prvkov II.

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
43887
Názov predmetu
Nákup aktívnych prvkov II.
Číslo spisu
SE-VO1-2023/002575
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
47 823,50 EUR
Hlavný CPV
32421000-0 - Kabeláž siete
Doplňujúci CPV
32422000-7 - Sieťové komponenty
32429000-6 - Zariadenia telefónnej siete
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie aktívnych prvkov: kompatibilného zariadenia s technológiou SIP IP (telefón + licencia), prípadne s inou technológiou a k tomu príslušných komponentov v počte 10 ks; Zabezpečenie switchu a k tomu príslušných komponentov s požadovanými parametrami. Balík obsahuje 10 ks switchov a káble, ktoré budú spájať technické zariadenia špeciálnej výsluchovej miestnosti s existujúcou sieťou MV SR.
Zákazka je rozdelená na 2 samostatne vyhodnocované časti. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy na každú samostatne vyhodnocovanú časť zákazky.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov pre časť č. 1 a časť č. 2.

Zdroj finančných prostriedkov:
Nákup aktívny prvkov časť č. 1
Predmet zákazky je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.
Nákup aktívny prvkov časť č. 2
Predmet zákazky je spolufinancovaný z fondov Európskej únie z prostriedkov Fondu pre vnútornú bezpečnosť a štátneho rozpočtu SR.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2023 12:30:00
Plánované otváranie ponúk
07.09.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty

Nákup aktívnych prvkov časť 1.

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
38 258,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32421000-0 - Kabeláž siete
Doplňujúci CPV
32422000-7 - Sieťové komponenty
32429000-6 - Zariadenia telefónnej siete
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nákup aktívnych prvkov časť 2.

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 564,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32421000-0 - Kabeláž siete
Doplňujúci CPV
32422000-7 - Sieťové komponenty
32429000-6 - Zariadenia telefónnej siete
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy