Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 12:18

Karta zákazky #DNS NL 1/2022-005
TT Hlavná stanica – doplnenie stopy v obratisku_03_2023

Informácie

ID zákazky
44293
Názov predmetu
TT Hlavná stanica – doplnenie stopy v obratisku_03_2023
Číslo spisu
DNS NL 1/2022-005
Číslo z vestníka VO
52672-MUP
Číslo z vestníka EU
2021/S 212-560107
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
82 500,00 EUR
Hlavný CPV
45234127-2 - Stavebné práce na električkových depách
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je bližšie uvedený v Opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2023 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.08.2023 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty