Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 06:20

Karta DNS #DNS NL 1/2022
Elektromontážne a stavebné práce na dráhe

Informácie

ID zákazky
18436
Názov predmetu
Elektromontážne a stavebné práce na dráhe
Číslo spisu
DNS NL 1/2022
Číslo z vestníka VO
16327-MUP
Číslo z vestníka EU
2022/S 050-130912
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
5 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
45234127-2 - Stavebné práce na električkových depách
Doplňujúci CPV
45234128-9 - Stavebné práce na nástupištiach električiek
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231600-1 - Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení
45255400-3 - Montážne práce
45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
34632300-9 - Elektroinštalácie pre železnice
45234120-3 - Práce na stavbe mestskej železnice
45234111-7 - Stavebné práce na mestských železniciach
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú elektromontážne a stavebné práce na dráhe v zmysle technickej špecifikácie, ktorá bude
uvedená pri konkrétnych výzvach.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.04.2022 08:00:00
Plánované otváranie žiadostí
06.04.2022 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
06.04.2026 08:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Zákazky