Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2021 02:29

Karta obstarávania #2019-PL-0008
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia

Komunikácia