Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.02.2024 22:47

Karta zákazky #SPU-CH-3-108
Chemický materiál - chemikálie pre Ústav AV 10.8.23

Táto zákazka je súčasťou DNS #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informácie

ID zákazky
45137
Názov predmetu
Chemický materiál - chemikálie pre Ústav AV 10.8.23
Číslo spisu
SPU-CH-3-108
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
69,00 EUR
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie chemického materiálu podľa opisu v Prílohe č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.08.2023 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Marián Kocan
marian.kocan@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty