Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 19:04

Karta obstarávania #MK/A/2023/19626
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Komunikácia