Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:01

Karta obstarávania #MK/A/2023/19626
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Komunikácia