Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 02:15

Karta obstarávania #MK/A/2023/19626
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Komunikácia