Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:14

Karta zákazky #SE-VO2-2022/004496-010
Klimatizácie ako súčasť nafukovacích stanov

Informácie

ID zákazky
45233
Názov predmetu
Klimatizácie ako súčasť nafukovacích stanov
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004496-010
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 600,00 EUR
Hlavný CPV
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 8 ks klimatizačných jednotiek (zložených z vonkajšej a vnútornej jednotky), ako súčasť nafukovacích stanov, ktorá je potrebná pre zabezpečenie komfortu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri výkone služby v poľných podmienkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.01.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.01.2024 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty