Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 13:21

Karta obstarávania #4 -3/2019/C
Wifi zariadenia s príslušenstvom

Informácie

ID zákazky
4558
Názov predmetu
Wifi zariadenia s príslušenstvom
Číslo spisu
4 -3/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 689,00 EUR
Hlavný CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
Doplňujúci CPV
32413100-2 - Sieťové smerovače
32422000-7 - Sieťové komponenty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Wifi zariadenia s príslušenstvom – v zmysle špecifikácie podľa výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade pôjde o vystavenie objednávky zo strany verejného obstarávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty