Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 13:38

Karta zákazky #SE-VO-2022/001-042
Terénne automobily typu Pick-up_2

Informácie

ID zákazky
46074
Názov predmetu
Terénne automobily typu Pick-up_2
Číslo spisu
SE-VO-2022/001-042
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
3 350 000,00 EUR
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 65 automobilov typu pick-up

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.09.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty