Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 16:34

Karta obstarávania #2162/2019-2
Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t

Informácie

ID zákazky
4609
Názov predmetu
Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t
Číslo spisu VO
2162/2019-2
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 000,00 EUR
Hlavný CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie služieb – Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t. Objednávateľ požaduje pravidelný servis osobných motorových vozidiel a dodávkových úžitkových vozidiel do celkovej hmotnosti 3,5 t, podľa počtu najazdených km, resp. časového hľadiska predpísaných prehliadok vozidiel a zároveň požaduje zabezpečenie vynútených opráv vyplývajúcich z bežnej prevádzky motorových vozidiel, t.j aj opravy vyplývajúce z poistných udalostí, alebo po škodových udalostiach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty