Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 18:23

Karta obstarávania #ZS_CHLAD2
Zimný štadión - naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému

Informácie

ID zákazky
461
Názov predmetu
Zimný štadión - naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému
Číslo spisu VO
ZS_CHLAD2
Číslo z vestníka VO
5456 - MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 074-163780
Druh postupu
Nadlimitná koncesia
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
470 700,00 EUR
Hlavný CPV
42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu), výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania obyvateľstva, prevádzkového potrubia NH3, prevádzkového potrubia vykurovacej vody, prevádzkového potrubia chladiacej vody, prevádzkové potrubie technologickej vody, havarijné vetranie, odvlhčovanie zimného štadióna. Predmet zákazky zahŕňa aj prípravu, návrh a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane zabezpečenia všetkých povolení a skúšok potrebných pre prevádzku celého predmetu zákazky. Ide najmä o zabezpečenie tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubných systémov a úradných skúšok ďalších systémov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty