Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:14

Karta zákazky #MAR 2/2023-008
Reštaurátorská údržba Pamätnej tabule na nemocnicu Sovietskej armády

Informácie

ID zákazky
46597
Názov predmetu
Reštaurátorská údržba Pamätnej tabule na nemocnicu Sovietskej armády
Kategória DNS
6. kategória Reštaurátorské práce
Číslo spisu
MAR 2/2023-008
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 850,00 EUR
Hlavný CPV
45454100-5 - Reštaurovanie
Doplňujúci CPV
45454000-4 - Obnovovacie práce
45453100-8 - Renovačné práce
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Reštaurátorská údržba Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je očistenie Pamätnej tabule na nemocnicu Sovietskej armády, ktorá je umiestnená na fasáde historickej budovy (Národná kultúrna pamiatka) YMCY na Karpatskej ulici č. 2, Bratislava. Prístup k Pamätnej tabule je cez priestory Randal Club – bar – ktorá má pod Pamätnou tabulou umiestnený prístrešok, ktorý sa dá otvoriť, kde sa nachádza vzduchotechnika a možný vstup k Pamätnej tabule. Podrobnosti budú upresnené na prípadnej obhliadke.
Na pozemku sa nachádza voda a elektrina, ktorá ale nie je vo vlastníctve organizácie MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ale príslušného Randal Clubu – baru.

Pamätná tabuľa na nemocnicu Sovietskej armády
Popis: Biely mramor s plastickým písmom, v hornej časti s reliéfom dvoch postáv a v dolnej časti so znakom nemocnice a ratolesti.
Rozmer: 130x100 cm, rok odhalenia 1960
Autor: akademický sochár Koloman Makovíny ( 1904 – 1963)
Adresa: Karpatská 2, 811 05 Bratislava – Staré mesto


Technologický postup:
1. Zabezpečenie a pristavenie vlastného zdroja elektriny a vody na čistenie
2. Mechanické očistenie
3. Odstránenie uhlíkových depozitov – chemické očistenie
4. Odsolenie
5. Spevnenie
6. Hydrofobizácia
7. Antigrafity náter

Realizácia: do 2 týždňov od odoslania objednávky

Zmluva: objednávka s VOP

Obhliadka:
Kontaktná osoba: Jana Jakubičková, vedúca strediska vojnových hrobov

T: + 421 903 599 821
E: jana.jakubickova@marianum.sk

Realizácia: najneskôr do 29. 9. 2023

Poznámka: Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie na predkladanie ponúk, v prípade potreby stačí požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.09.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.09.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty