Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 18:17

Karta obstarávania #195/19
Roční servisní podpora systému McAfee

Informácie

ID zákazky
4691
Názov predmetu
Roční servisní podpora systému McAfee
Číslo spisu VO
195/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Roční servisní podpora systému McAfee

Stručný opis obstarávania

Předmětem této zakázky je poskytování servisních služeb systému McAfee na období jednoho roku v rozsahu činností uvedených v Příloze č. 1 poptávkové dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.08.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty