Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.02.2020 11:28

Karta obstarávania #134/19
Roční podpora produktu McAfee Complete Data Protection Advanced krytá výrobcem

Informácie

ID zákazky
4693
Názov predmetu
Roční podpora produktu McAfee Complete Data Protection Advanced krytá výrobcem
Číslo spisu VO
134/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Roční podpora produktu McAfee Complete Data Protection Advanced krytá výrobcem

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je zajištění roční podpory produktu McAfee Complete Data Protection Advanced kryté výrobcem. Předmět plnění je blíže specifikovaný v příloze č. 1 poptávkové dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.08.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty