Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.01.2020 18:43

Karta obstarávania #S12555-2019-OZZ
Komplexný manažérsky systém

Informácie

ID zákazky
4733
Názov predmetu
Komplexný manažérsky systém
Číslo spisu VO
S12555-2019-OZZ
Číslo z vestníka EU
2019/S 167-408791
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
384 700,00 EUR
Hlavný CPV
72212781-7 - Služby na vývoj softvéru na riadenie systémov
Doplňujúci CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je získanie práv na používanie softvéru (licencie) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalej len (PZS) v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa v dvoch modeloch a dodanie softvérových modulov interných, externých, vyvolávacích a modulov eZdravie na realizáciu plánovania, rezervačného systému a rozvrh pracovísk, ľudských a technických zdrojov, plánovanie/ sledovanie prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zákazky je aj implementácia jednotlivých modulov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.09.2019 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ivana Ichnatoliová
ivana.ichnatoliova@health.gov.sk
+421 259373289

Dokumenty