Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:47

Karta DNS #R5-2.1/063/2023
Rôzne potravinárske výrobky

Informácie

ID zákazky
48419
Názov predmetu
Rôzne potravinárske výrobky
Číslo spisu
R5-2.1/063/2023
Číslo z vestníka EU
2023-OJS203-639585 dňa 20. 10. 2023
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
4 562 380,28 EUR
Hlavný CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú „Rôzne potravinárske výrobky“ v rozsahu skupiny CPV kódov 15800000-6, vrátane ich dodania do miesta plnenia a poskytnutia všetkých súvisiacich služieb spojených s plnením.

Poznámka

V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov podľa aktuálnych potrieb. Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci DNS.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
23.11.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
23.11.2027 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Gocká
jana.gocka@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty